Ingen Skt. Hans-fejring i 2020

Sankt Hans 2016

Et af de vigtige elementer i foreningens arbejde, er afvikling af de forskellige årlige traditioner, som samler landsbyens borgere. Et af disse arrangementer er den årlige Skt. Hans-fejring med fællesspisning og grill i/ved Den Gamle Skole og bål på marken bag Annexgårdsparken.

I år kan bålet desværre ikke afvikles, fordi der ikke kan skabes sikkerhed for, at der kun kommer 50, og særligt ved arrangementer, hvor der synges, er der ekstra krav til afstand (2 meter). Derfor ser vi ikke, at arrangementet kan afvikles lovligt, og der er risiko for bøder ikke alene til arrangør, men også til deltagere.

Bestyrelsen har i forlængelse af det også besluttet ikke at afvikle fællesspisningen. Dette skyldes dels også forsamlingsforbuddet, selvom der kan være større mulighed for at sikre højest 50 deltagere, men der er stadig et skrapt afstandskrav/minimums kvadratmeterkrav, ligesom der stilles ekstra krav til rengøring, afspritning mv. Så selvom vejret netop i år ser ud til at blive fabelagtigt godt til netop fejring af Skt. Hans Aften, må hele arrangementet droppes.

Det er bestyrelsen rigtig ærgerlige over, blandt andet fordi vi havde fået tilbud fra et par friske unge lokale musikanter til at sikre, at tone og tempo i Midsommervisen blev holdt, ligesom de også ville stå for andet musikalsk underholdning. Men det er jo godt at have noget til gode, bortset fra øretæver :-)

Måske der kan afvikles en høst-fest eller andet; det vil bestyrelsen se på.

Bestyrelsen har også fokus på afvikling af generalforsamlingen – se mere herom i andet opslag.

I 2020 kan heksene altså slappe af, og I må nøjes med dette billede af bålet fra et af de tidligere år – med paraplyer.

Hilsner Bestyrelsen

Skriv kommentar