Varmepumper og varmeplan

Status på varmeleveringssituationen i KV.

 1. Der er stadig ikke officiel klar udmelding om kommunen mener, at der skal gives dispensation til at opsætte varmepumpe (på terræn) efter KV/L27. Der arbejdes på en stillingtagen hos forvaltningen. Generelt har bestyrelsen for grundejerforeningen en bekymring om, at der i stigende omfang installeres varmepumper og lignende anlæg, hvor støj og vibrationer fra den slags installationer kan give anledning til problemer naboer imellem, især i tæt bebyggede boligområder som Kirke Værløse landsby. Uanset dispensationskrav eller ej, så skal man sikre sig, at varmepumpen overholder gældende støjkrav og deraf følgende afstandskrav til skel, som er gældende mellem naboer i tæt bebyggelse. Bestyrelsen kan eksempelvis henvise til Energistyrelsens støjberegner for varmepumper: Læs mere om støjgrænser her Energistyrelsen. Generelt opfordrer fagfolk og Energistyrelsen eksempelvis til, at man kun monterer varmepumper, hvor der kan holdes en afstand på minimum 5 meter til skel – se mere om dette her:  https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/den_gode_varmepumpeinstallation.pdf   Grundejerforeningen opfordrer til dialog med naboer inden opsætning, at pris og kvalitet i form af lav støjniveau oftest hænger sammen ifht. varmepumper, samt at man overvejer, at overholdelse af støjgrænser ikke nødvendigvis er ensbetydende med et godt naboskab. Støjgrænser tager eksempelvis ikke højde for den akkumulerede støjbelastning. En støjvæg kan være en løsning.
 2. Furesø Kommune har som bekendt vedtaget en varmeplan – modsat mange andre kommuner, iøvrigt. KVs status er pt. gul, dvs. området undersøges nærmere for tilslutning. Der er pres på at få den status afklaret, og det forlyder, at det bliver den med udgangen af marts 2022. Vi lytter os til, at forventningen er, at KV bliver grøn. Det vil tilsyneladende være Vestforbrænding, som skal levere til KV, jf. melding fra Værløse Varmeværks hjemmeside. Hvis KV bliver grøn, kan fjernvarmeselskabet gå i gang med de konkrete projektplaner osv. Det store spørgsmål er, hvornår fjernvarmen i givet fald kommer til KV, hvilket er svært at svare på. Men fjernvarmeselskaberne har travlt, for de er i en mega konkurrencepresset situation grundet varmepumperne og eksploderede gaspriser. Når en projektplan er vedtaget (uanset hvor lang tid der så de facto går til udrulning), så etableres der overgangsordninger, dvs. fjernvarmeselskaberne laver ordninger til at afhjælpe gener forbundet med at skulle vente. Hvis eksempelvis gasfyret alvorligt trænger til udskiftning, så kan man låne et af fjernvarmeselskabet o.lign. Der er ikke forventning om tilslutningspligt, men jo flere aftagere, jo billigere – og der er en nedre grænse for, hvornår det kan “betale” sig i forhold til antal aftagere. Vi håber at kunne holde et borgermøde med deltagelse af Vestforbrænding/Værløse Varmeværk.

Læs mere her: https://www.furesoe.dk/politik/politikker-og-planer/klima-og-miljoe/varmeplan-2022/

Radiator

1 Kommentar

 1. frantzir@gmail.com

  Kommentar til debatten og fjernvarme og varmepumper.

  Har med interesse fulgt indlæggene omkring fjernvarme og varme pumper i Kirke Værløse.
  Jeg vil blot nævne, at vi i Danmark har naturgas frem til 2050.
  Tyrafeltet, der har været lukket på grund af ombygning siden 2019,
  skal åbne igen i 2023. Flere politikere vil have undersøgt, om det kan lade sig gøre at fremskynde genåbningen, så DK igen kan forsyne sig med gas fra Nordsøen.
  Hvis vi kan få lovning på en fjernvarmeløsning indenfor få år, for hele byen, må det efter min mening være det bedste alternativ for os alle i det gamle og støjfrie Kirke Værløse.
  Hvis dette skal kunne fremskyndes vil jeg mene, at grundejerforeningerne i hele Kirke Værløse burde gå sammen om dette.
  Hermed en opfordring hertil.
  Frantz Marzec
  Tårnhøjgård 42

Skriv kommentar