BORGERMØDE i Kirke Værløse

Hvad er det for værdier vi vil værne om i byen og hvilke signaler skal vi sende til vores politikere?

De, der var med på optaktseventet til årets generalforsamling i Grundejerforeningen, oplevede måske samme frustration som bestyrelsen; der var for kort tid!

Siden er der sket en del omkring Stalden (nabohuset til Den Gamle Skole/Aktivscenens tidligere gemakker) – så nu må vi fortsætte samtalen – friskt inden sommerferien.

Alle indbydes derfor til at være med når vi dykker ned i begreber som “landsbystemning” og “natur” som på årets generalforsamling blev udpeget som vigtige kvaliteter ved Kirke Værløse. Hvad betyder de i praksis?

Målet er at vi i grundejerforeningen kan formulere nogle konkrete værdier som vi kan støtte os til i høringssager. Dialogen på mødet kommer også til at give inspiration til dialogen med kommunen om fremtiden for Den Gamle Skole og Stalden, og hvordan de evt. kan spille en rolle i byen som forsamlingshus.

  • Tid: 19.00 – 21.15 (kom gerne bare en del af tiden, hvis det kniber)
  • Dato: 15/6 2022
  • Sted: Den Gamle skole

Alle er velkomne, også ikke-medlemmer, men det kan hurtigt fixes til et medlemsskab og støtte til foreningens mange lokale aktiviteter

Vi kan tyvstarte med samtalerne allerede på søndag til Pop-up morgenbord

Skriv kommentar