Bliv medlem

Sådan bliver du medlem og det får du ud af det

Det koster 200 kr. om året at være medlem af Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn. Foreningen er frivillig og optager medlemmer i hele Kirke Værløse. Afgrænsningen fremgår af vedtægterne. Man kan være medlem, selvom man er medlem af en anden grundejerforening i området.

Som frivillig forening er Grundejerforeningen høringsberettiget part i forhold til Furesø Kommune og har i den egenskab været med til at danne Lokalsamfundenes Samvirke, LS, som er en sammenslutning af frivillige foreninger i de øvrige lokalsamfund i Furesø Kommune, nemlig Hareskovby, Jonstrup, Stavnsholt, Farum Landsby og Bregnerød. Vi har således fælles interesser, så kommunen fx ikke forfordeler lokalsamfundene, afskaffer busserne eller tømmer dem for institutioner, når kommunen planlægger.

Som medlem af Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn er du med til at sikre opbakning til det arbejde den til enhver tid siddende bestyrelse og de mange frivillige udfører, og du er også med til at sikre, at der arrangeres sociale begivenheder i landsbyen. Grundejerforeningen står for årligt at arrangere fastelavnsfest for børn og barnlige sjæle, Sankt Hans ved Den Gamle Skole og bål på engen ved Bundså, samt at der opsættes juletræ på “Trekanten”, hvor der serveres varm gløgg og æbleskiver den første søndag i advent. Læs mere under Aktiviteter.

Er du ikke medlem? Vil du gerne være det? Så send en mail til formand(snabel a)kirke-vaerloese.dk, eller trop op til den årlige generalforsamling, som holdes i marts måned.

Skriv kommentar