Bygge nyt/bygge om

Kirke Værløse er en gammel landsby, og store dele af Kirke Værløse by er underlagt strenge bevaringsrestriktioner i lokalplan nr. 27 med tilhørende vejledning. Andre lokalplaner kan også være gældende for din ejendom.

Skal du bygge om, bygge nyt eller restaurere, skal du ofte søge om dispensation. Du kan derfor spare tid og besvær, hvis du undersøger gældende regulering og finde ud om om der er behov for at søge om dispensation.

Det kan være svært at overskue, selv for din professionelle rådgiver og for forvaltningen selv. Derfor vil vi opfordre til, at du tager kontakt til bestyrelsen og/eller Kirke Værløse Landsbylaug så snart din beslutning er nogenlunde fast, men inden projektet kommer alt for langt. Så har dit projekt størst chance for at komme succesfuldt og hurtigt gennem dispensationsprocessen.

Gældende lokalplaner, vejledninger og arkitekturpolitikker kan findes på Furesø Kommunes hjemmeside . Du kan se lokalplan nr. 27 her: Lokalplan 27

Er dit hus bevaringsværdigt og skal du restaurere, så kan Furesø Bevaring måske være behjælpelig med et rente- og afdragsfrit lån til restaureringen. Furesø Bevaring har til formål at virke for, at ældre bygninger og bymiljøer med arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi bevares eller genskabes gennem korrekt restaurering. Læs om Furesø Bevaring

Skriv kommentar