Ansøgning om dispensation

Naboorientering vedr. carport – Smedegade 15B

Vedhæftet er naboorientering om ansøgning om dispensation fra Lokalplan 27 til opførelse af en sidehængt carport med ensidig taghældning og tagmateriale i 2 lags klart polycarbonat på ejendommen matr.nr. 54 f Kirke Værløse By, Værløse, Smedegade 15B Furesø Kommune har…
Læs mere

Ansøgning om dispensation, Bybilledet, Furesø Kommune, Lokalplan

, , ,