Smedegade 11

Information om byggeriet på Smedegade 11.

Der er ansøgt om at udskifte den eksisterende tagkonstruktion, tagbelægning samt etablering af to nye tagvinduer mod øst og tre nye tagvinduer mod vest, der supplerer de to eksisterende tagvinduer på tagfladerne.
Den nuværende tagbelægning og den bærende tagkonstruktion oplyses i ansøgning
at være underdimensioneret i forhold til det tunge tagmateriale i form af
vingetegl.
Der ansøges om at lægge et nyt tag i skifferplader i stil med den tagbelægning,
der var på huset i 1900 jf. det i ansøgningen vedlagte fotografi.

Ansøger har oplyst, at tagpladerne lægges med 90 graders vinkel i forhold til tagfladernes
kanter og ikke 45 grader som fotografiet fra 1900 viser.
Det nye tag løftes ca. 5,6 cm i forhold det eksisterende niveau for at opfylde bygningsreglementets isoleringskrav. Øvrig fortykning af tagkonstruktion finder sted under tagflade og kan ikke ses fra omgivelserne.
Det eksisterende hus måler ca. 6,4 meter fra omgivende terræn til øverst rygningssten.
Ved udskiftning af tag bliver den samlede bygningshøjde således ca.
6 meter og 45,6 cm.

Vedhæftet materiale:

Ansøgning

Smedegade Plan

Smedegadenfacade nord-syd

Smedegade tagfod

Smedegade Facade hoveddør

 

 

Skriv kommentar