Generalforsamling 2020 udsættes

Bestyrelsen har drøftet mulighederne for afvikling af generalforsamlingen 2020 i lyset af corona-situationen, og i særdeleshed de strammere krav til maksimum antal mødedeltagere.

Foreningens vedtægter har et meget klart krav om, at generalforsamlingen skal være afviklet i marts måned. Den seneste forlængelse af de nationale restriktioner, herunder særligt at man heller ikke må mødes mere end 10 personer udendørs, giver udfordringer i forhold til, at afstemninger i henhold til vedtægterne skal baseres på fysisk fremmødte, og fuldmagtsmulighederne antalsmæssigt er stærkt begrænsede. En lovlig afvikling vil derfor afskære hovedparten af medlemmerne fra at kunne stemme. Hertil kommer at bestyrelsen naturligvis også ønsker en ansvarlig afvikling.

Derfor har bestyrelsen i samarbejde med bestyrelsens forslag til dirigent (Advokat Niels Nehrkorn) besluttet, at det simpelthen ikke er muligt at afvikle generalforsamlingen i marts 2020. Der er ikke presserende ting på dagsordenen (der er ikke modtaget nogen forslag til behandling). Formelt har det været overvejet at gennemføre generalforsamlingen delvist uden fremmødte og via hjemmesiden, og kun udskyde de punkter, som kræver afstemning. Men bestyrelsen anser generalforsamlingen for at være en helhed, herunder er muligheden for at kunne have en god drøftelse og mødes om emner, der er relevante for vores lokalsamfund, et bærende element.

Vi vender tilbage med ny dato, så snart det er muligt at sige noget herom, så afviklingen kan ske så hurtigt som det er muligt. Der vil ske ny-varsling i medfør af vedtægterne.

Med ønsket om at I passer på jer selv og hinanden, måske får nydt haven, til vi kan ses igen.

cORONA

Skriv kommentar