Åben høring om Ring 5

I forbindelse med åben høring om perspektiverne i en Ring 5-motorvej og en ophævelse af transportkorridoren, opfordrer vi alle til at tage stilling til Ring 5.

Besøg:

www.nejtilring5.dk

http://www.vejdirektoratet.dk/

 


Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt inviterer til åben høring om perspektiverne i en Ring 5-motorvej og en ophævelse af transportkorridoren i Fællessalen på Christiansborg den 9. juni 2016 fra 13.00-17.00.

13.00.13.05:   Introduktion/velkomst v. moderator

13.05-13.10:   Velkomst v. transport- og bygningsministeren

13.10-13.25: Transportkorridorer og planlægning i hovedstadsområdet v. Niels Buus Kri- stensen, transportforsker og tidligere institutdirektør for DTU Transport

13.25-13.40: Transportkorridorer og borgeres retsstilling v. Peter Mortensen, professor, dr jur- seniorjurist, COWI

13.40- 13.55: Præsentation af Vejdirektoratets overordnede resultater af trafikale analyse af hovedstadsområdet v. Helga Theil Thomsen, Planlægningsdirektør, Vejdirektoratet

13.55–14.10: Transportkorridorer, naturbeskyttelse og VVM-undersøgelser v. Tobias Grind- sted, Naturstyrelsen

14.10.-14.25: Transportkorridoreren og energiinfrastruktur v. Energinet.dk 14.25-14.45:   Spørgsmål til de faglige oplæg

14.45-15.05:   Pause

15.05-16.00: Paneldebat om perspektiverne i en Ring 5 og en ophævelse af transportkorridoren

  • Sophie Hæstorp Andersen, Regionrådsformand, Region Hovedstaden
  • Michael Ziegler, Borgmester, Høje-Taastrup kommune
  • Willy R. Eliasen, Borgmester, Egedal Kommune
  • Steen Christiansen, Formand, KKR Hovedstaden
  • Iben Larsen, Formand, Foreningen Nej til Ring 5
  • Michael Svane, Branchedirektør, DI Transport
  • Nina Larsen Saarnak, Leder for lokale sager, Danmarks Naturfredningsforening

16.00-16.55: Spørgsmål fra salen til paneldebatdeltagerne 16.55-17.00:   Afrunding v. transport- og bygningsministeren

Alle er velkomne – men husk at tilmelde dig senest mandag den 6. juni 2016.  Det gør du ved at sende en e-mail med angivelse af navn(e) til Mette Langhoff på mla@trm.dk.

Da der er begrænsede pladser i Fællessalen sker tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

Skriv kommentar