Borgermøde om nyt byområde på Flyvestationen

Gamle hangarer indgår i Freja ejendommes planer for Sydlejren

Furesø Kommune har sendt forslag til Lokalplan 121 med Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring. Du kan komme til åbent borgermøde om planerne for Sydlejren på Flyvestationen.

Furesø Kommune har sendt forslag til Lokalplan 121 med Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring. Med Lokalplan 121 overgår hele Sydlejren til byzone og planen fastlægger områdets overordnede disponering som et nyt, grønt byområde med boliger, erhverv og andre byfunktioner samt rekreative arealer.
Borgermøde om planerne for Flyvestationen

 

Kom til borgermøde om planerne for Sydlejren på Flyvestationen
Der afholdes et offentligt møde om planerne tirsdag den 14. juni kl. 19.30 i Galaksen, Bymidten 48 i Værløse. Alle er velkommen.

Vil du vide mere?
Planenerne er ledsaget af en miljørapport, der belyser de miljømæssige konsekvenser af udbygningen af Sydlejren og åbningen af Perimetervej som adgangsvej.
Har du kommentarer til forslaget, kan du sende dem pr. mail til bme@furesoe.dk eller fra din e-Boks som Digital Post senest mandag den 15. august.

Læs om planforslagene og deres retsvirkninger samt miljørapporten og to mindretalsudtalelser på www.furesoe.dk/hoering, eller find dem på kommunens biblioteker.

Skriv kommentar