GENERALFORSAMLING 2018

20. marts 2018 kl. 20.00 på Den Gamle Skole

Dagsorden

a. Valg af dirigent.

b. Valg af stemmeudvalg

c. Beretning ved Formanden.

d. Fremlæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.

e. Indkomne forslag

(skal fremsendes til Formanden senest 8 dage før generalforsamlingen).

e.1 Orientering om trafikforhold og kameraovervågning

f. Valg jvf. vedtægter.

g. Eventuelt.

 

Ad e.1 Orientering om trafikforhold og kameraovervågning

Bestyrelsen har haft stor fokus på trafikken og det stigende pres på vejene i vores nærområde. Bestyrelsen har været i dialog med Kommunen om trafikanalyse og hertil opsatte kameraer på Lejrvej.

 

Ad f. Valg

I henhold til vedtægterne, er 3 medlemmer, en suppleant og en revisor på valg.

 

Formand: Jens Ottar Hansen – ikke på valg

Næstformand: Catrine Søndergaard Byrne – på valg og villig til genvalg

Sekretær: Matthias Kjær Markussen – på valg

Kasserer: Arne Koggersbøl – på valg og villig til genvalg

Menigt bestyrelsesmedlem: Iben Larsen – ikke på valg

 

Suppleant: Henrik Dalsgaard – ikke på valg

Suppleant: Martin Herluf – på valg

 

Revisor: Joachim Nolsøe – ikke på valg

  1. revisor: Knud Krætzmer – på valg

 

 

Indkomne forslag skal sendes til email: formand@kirke-vaerloese.dk

Skriv kommentar