Information om Nettopladsen

Mange har måske bemærket, at Furesø Kommunes gartnere er gået i gang med pladsen. Egetræet på p-pladsen og kirsebærtræet på skråningen til gangbroen bliver skiftet. Det synes måske mærkeligt, hvis man da ikke har set de skader træerne har.
Egetræet har barkskader fra biler og er desuden toptør. Placeringen var uhensigtsmæssig i forhold til vækst og færdsel, men man påtænker alligevel at give chancen til et nyt træ, når det har været et ønske med en centralplaceret eg. Gartnerne kan kun gisne om hvorfor træet er toptørt, eftersom de ikke har været involveret i plantning og etableringspleje.
Under alle omstændigheder vil den dårlige start følge træet fremover og det kan bedre betale sig at skifte det nu og sørge for alle værnemidler og optimal etableringspleje.

Kirsebærtræet har en del rodskader efter udgravning til stien op til broen – hvilket nok var uundgåeligt for at kunne etablere stien. Derfor fjernes træet og genplantes mere centralt i bedet.

Gartnerne havde en drøm om en mur i natursten op mod broen, men bliver nødt til at fortsætte den eksisterende plantestensmur – dog i meget lav højde. Naturstensmur ville kræve udskiftning af eksisterende mur for at kunne få et ordentligt forløb, hvilket desværre bliver for dyrt og er uhensigtsmæssigt i forhold til, at den nuværende lige er etableret.
Der kompenseres derfor med beplantningen og enkelte natursten i bedene for at skabe sammenhæng.

Skriv kommentar