Laanshøj+ projektet

Grundejerforeningen for Kirke Værløse & Omegn har modtaget nedenstående skrivelse fra beboerne på Laanshøj. Dette videregives hermed som information.

Det er altså lagt op til den enkelte borger at tage stilling til projektet. I nedenstående findes link til underskrift indsamling og yderligere information om Laanshøj+.

 

Kære grundejerforeninger i det vestlige Værløse og Jonstrup

Jeg skriver til jer på vegne af beboerne fra Laanshøj i Kirke Værløse, hvor vi den 14. januar havde beboermøde om det foreslåede Laanshøj+ projekt, som lige nu ligger på bordet i kommunens Miljø-, Plan- og Teknikudvalg, og vi håber på andre Værløseborgeres opbakning til vores modstand. (referat af beboermødet vedhæftet, men kan også findes på laanshøj.dk under Nyheder)

Baggrund
Baggrunden er den, at vi sidst i november blev tippet om et stort projekt – Laanshøj+ (Laanshøj Plus) – der var ved at blive vedtaget hen over hovedet på os og alle andre som nyder Flyvestationens natur, og som bryder radikalt med den eksisterende Lokalplan 72. Projektet har været under udvikling med forvaltningen i over 2 år uden at beboerne (eller andre borgere) har været inddraget.

 

Hvad er Laanshøj+ 
Laanshøj+ projektet vil i sin nuværende form inddrage og ødelægge store rekreative arealer lige ud til flyvestationens arealer med over 120 boliger ekstra i forhold til de ca. 100 boliger, der stadig er plads til indenfor rammerne af lokalplanen. Endvidere påtænker bygherre (Real Dania via Bolig Ejendom Aps) at opføre 5 højhuse rundt om Vandtårnet i op til 5 etager! Der er med andre ord ikke taget hensyn til det rige natur og dyreliv og landskabslinier, som ellers er så unikt for området – og for Værløse generelt.

 

Konsekvenser af Laanshøj+ for jer
Hvis Laanshøj+ bliver realiseret i dets nuværende form kan vi desuden forvente 400-600 flere beboere på Laanshøj (mod 200-250 flere indenfor LP72) – mange formentlig udearbejdende børnefamilier med 2 biler, hvilket vil give enorme gener for mange andre beboere i det vestlige Værløse ift. umulige trafikforhold på Kirke Værløse vej, overfyldte institutioner, skoler og indkøb. Vi har jo samtidig fået fortalt at Søndersø skolen ikke kan udbygges yderligere.

 

Dette scenarie kan beboere i Kirke Værløse og Værløse Vest heller ikke være interesseret i? For ikke at tale om de børnefamilier i blomsterkvarteret bag Søndersø Skolen, der må sende deres børn på en fjernere skole pga. presset fra Værløse vest og Laanshøj. Det lugter af kortsigtet profit fremfor langsigtet bæredygtig byudvikling, og det er det svært at finde én eneste borger, der går ind for dette projekt, så hvorfor gør politikerne?

 

Hvad kan du gøre?

På vegne af beboerne på Laanshøj vil jeg høre om du vil viderebringe denne info i din egen grundejerforening med en opfordring til at de borgere, der måtte mene noget om Laanshøj+ projektet – enten af naturhensyn, trafikhensyn eller andre hensyn – og opfordre til at de også møder op til borgermødet den 1. februar kl. 19.30 på Syvstjerneskolen – eller henvender sig skriftligt til politikerne senest den 9. februar eller ytrer sig i lokalaviserne.

 

Der er også en underskriftindsamling mod Laanshøj+, som du meget gerne må dele og evt. støtte uanset om du eller andre fra din grundejerforening dukker op. Det tager kun to minutter: http://www.skrivunder.net/laanshoej

 

Det er NU politikerne skal råbes op, hvis vi skal opnå reelle forandringer i udbygningsplanerne – ellers kan vi få lov at rette kommaer i projektet om 6-12 måneder.

 

Her relevante links om projektet og borgermødet den 1. februar:

Borgermøde 1. februar 19.30 på Syvstjerneskolen om Laanshøj+

http://www.furesoe.dk/Kommunen/HoeringerTilladelserDispensationer/Hoeringer/Indkaldelse%20af%20ideer%20og%20forslag%20til%20en%20ny%20planlaegning%20for%20en%20del%20af%20Laanshoej

 

Debatoplæg fra Kommunen (jan. 2016)
http://www.furesoe.dk/Kommunen/HoeringerTilladelserDispensationer/Hoeringer/Debatoplaeg%20om%20ny%20planlaegning%20for%20en%20del%20af%20Laanshoej

Lokalplan 72, som er gældende for området i dag (2003/2005)

http://www.xn--laanshj-v1a.dk/fra-bestyrelsen/vedtaegter-lokalplan.aspx

Laanshøj+ projektet fra Bolig Ejendom Aps (nov. 2015)
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=furesoe07&page=document&docId=111862&itemId=111875&attachmentId=111877

Skriv kommentar