GENERALFORSAMLING 2021 – INDKALDELSE

Den 8. juni 2021 afholdes den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn på Den Gamle Skole.

Læs indkaldelsen her: GF 2021 A4 indkaldelse

I henhold til vedtægterne kræves enten fremmøde eller fuldmagt for at kunne stemme. Der kan afgives 2 stemmer pr. medlemshusstand, og der kan stemmes ved fuldmagt med højst 1 stemme pr. fremmødte deltager.

Det betyder, at kommer der 2 fra én medlemshusstand, har de 1 stemme hver. Hver af dem kan så medbringe 1 fuldmagt fra en anden medlemshusstand derudover. Så kan de 2 fremmødte fra den samme medlemshusstand afgive op til 4 stemmer. Kommer der kun 1 fra én medlemshusstand, kan der kun afgives 1 stemme for den pågældende husstand, medmindre den fremmødte har 1 fuldmagt med, enten fra den samme husstand eller fra en anden medlemshusstand. Så kan den fremmødte afgive 2 stemmer.

Det er vigtigt at få registreret fremmødte og fuldmagter, hvilket vil ske ved indgangen. Kommer du først til selve generalforsamlingen, som begynder kl. 20, så skal du huske at få registreret dig og en eventuel fuldmagt.

Fuldmagt kan hentes her: Fuldmagt_generalforsamling

Man kan melde sig ind ved indgangen. Medlemskontingent skal betales straks, enten via MobilePay eller kontanter. Hvis medlemskontingent er betalt inden for 14 dage før generalforsamlingen, skal dokumentation for indbetaling medbringes, da vi måske ikke har fået registreret betalingen.

HUSK CORONAPAS!!!
Læs om coronapas her.

 

Skriv kommentar