Høring: Trafik- og mobilitetsplan Furesø kommune

Trafik- og moblitetsplanen for Furesø Kommune er i høring til 8. april 2021.

Grundejerforeningen har været involveret i de indledende faser, men vil også afgive et høringssvar nu, hvor planen er officielt i høring.

Vi hører meget gerne kommentarer fra medlemmerne. Send på formand@kirke-vaerloese.dk. Frist 5. april 2021.

Bestyrelsen vil særligt lægge vægt på bedre busbetjening, herunder særligt forlængelse af aften-betjening og bedre betjening i myldretiden (kapacitet), samt bedre kollektive forbindelser mellem lokalsamfundene.

Læs selve planen her og det meget interessante datablad, der danner grundlag for de prioriterede indsatser.

 

Skriv kommentar