Trafik og mobilitetsplan Furesø Kommune

Grundejerforeningen blev ultimo januar inviteret til at deltage i en workshop om aftenen den 2. februar 2021 om udkast til Trafik og mobilitetsplan Furesø Kommune. Arbejdet med planen har stået på en årrække og er også behandlet i et 2 §17.4-udvalg.

Planen inkluderer konkrete handlinger/aktiviteter, som skal understøtte de politiske ambitioner med trafik og mobilitet i Furesø Kommune, med særlig fokus på grøn mobilitet, klima og bæredygtighed.

Der er 7 konkrete indsatsområder:

  • Fremkommelighed
  • Kollektiv transport
  • Trafikstøj
  • Trafiksikkerhed
  • Transport til skoler og fritidsinteresser
  • Transport til og fra virksomheder i Furesø Kommune
  • Den regionale indsats.

Arbejdet går nu ind i en afsluttende forberedelses fase, hvorfor foreninger og interessenter var inviteret til workshoppen forud for endelig færdiggørelse af forslaget, som selvfølgelig skal videre i den sædvanlige politiske proces med henblik på vedtagelse i foråret.Planen vil undergår sædvanlig høringsproces, når det sker.

Efter bestyrelsens opfattelse er der overordnet tale om en velargumenteret og flot plan, som udmærker sig ved klart definerede handlingsplaner. Bag rapporten ligger et omfattende datamateriale, som bestyrelsen desværre ikke havde fået forud for workshoppen den 2. februar 2021, men modtog det først dagen efter. Der var formel frist for skriftlige kommentarer den 4. februar 2021. Det har derfor ikke været muligt for bestyrelsen at inddrage medlemmer i arbejdet, men planen vil blive underlagt almindelig høring og i den forbindelse vil bestyrelsen sikre sig medlemmernes kommentarer. Trafik og mobilitet er noget, som berører alle borgere i lokalsamfundet, og derfor er det vigtigt, at alle får lejlighed til at komme med input. Hvis det bliver muligt at afvikle generalforsamling, kan denne måske også danne ramme om en drøftelse, men ellers vil bestyrelsen vurdere, hvordan medlemmerne bedst inddrages.

Det er ikke helt klart, hvorvidt materialet, som bestyrelsen har modtaget, må deles via hjemmesiden. Men ellers kan man skrive til Vej & Parkafdelingen på bme@furesoe.dk eller tage fat i Catrine S Byrne. Man kan få kopi af bestyrelsens skriftlige kommentar ved at skrive til Catrine på catrinesbyrne@protonmail.com.

jonathan-kemper-P2XVxYTGfLM-unsplash

Skriv kommentar