God vejledning til brug af ukrudtsbrændere

Af Center for By og Miljø, Furesø Kommune.

 

Før du går i gang:

Undgå brug af brænder i tørke-perioder og i blæsevejr

Blancher kun ukrudtet, når planterne og omgivelserne er fugtige. Vand evt. området

Sørg for at have brandslukningsudstyr i nærheden

 

Mens du arbejder:

Hold altid øje med flammen og forlad aldrig en tændt brænder

Hold afstand til bunker af tørre blade, langt tørt græs og belægninger med flis der let antændes

Brug aldrig brænderen op ad eller tæt på husmure, i nærheden af stråtækte huse, bindingsværk, buske, biler mv.

Lad ikke børn komme i nærheden af en tændt og varm brænder.

 

Efter blancheringen:

Efterlad ikke gløder eller ulmende planterester.

Efterlad ikke en varm brænder i nærheden af brandbare ting.

 

Man kan læse mere  på Frederiksborg Brand og rednings hjemmeside: http://www.fbbr.dk/selvbetjening/vejledninger-for-private/afbraending-og-aaben-ild/brug-af-ukrudtsbraender.aspx

Skriv kommentar