HØRING: Udviklingsplan kollektiv trafik – borgerinddragelse

Furesø Kommune har sammen med Movia udarbejdet en udviklingsplan for kollektiv trafik. Planen skal sætte rammerne for, hvordan den kollektive trafik skal udvikle sig i vores kommune de næste 10 år. Målet er at øge andelen af alle rejser, som foretages med kollektiv trafik i kommunen fra 9 pct. til 20 pct.

For Kirke Værløse er der nogle positive tiltag endda på kort sigt:

  • Frekvensen på 151 øges til tre gange i timen over hele dagen på hverdage (inkl. lørdag), to gange i timen om aftenen og to gange i timen i dagtimerne om søndagen for at skabe bedre sammenhæng til tog-afgange
  • Forsøg med at omlægge linje 334 til også at betjene Kirke Værløse
  • Længere sigt: fokus på sammenhæng mellem KV/Laanshøj og Måløv (Frederikssundsbanen)

Det positive kan også være negativt.

Man kan eksempelvis mene, at det er negativt at have de store busser igennem vores lille landsby 3 gange i timen/2 gange om aftenen/om søndagen; det belaster vores lokalmiljø – kan vi få små busser igen? Vil nye elbusser reducere støjen, men hvad med vibrationerne?

Det er godt med busforbindelse til Farum/Holte, men hvorfra skal betjeningen med linje 334 foregå? Betyder det, at den skal vende her i Kirke Værløse – skal den så (også) igennem landsbyen?

Grundejerforeningen vil afgive høringssvar, og OPFORDRER alle til at komme med inputs. Skriv til formand@kirke-vaerloese.dk SENEST den 10. juni 2022.

Kommunen afholder borgermøder den 2. juni og den 7. juni 2022 – se mere her: Borgermøder

Planen er i høring frem til 17. juni 2022.

Læs planen her: Udviklingsplan kollektiv trafik

 

Skriv kommentar