Hvordan ser du Furesø om 10 år?

furesoekommune

Hvordan ser du Furesø om 10 år?
Kære borger i Furesø Kommune
Furesø Byråd vedtog i foråret otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030.
Her peger vi bl.a. på, at vi de næste 10 år skal beskytte vores smukke natur og gå foran i den grønne omstilling.
Vi vil også sætte fokus på det gode børne- og seniorliv og samarbejde med frivillige og foreninger om udvikling
af vores fællesskaber og velfærd. Vi har mål for, hvordan vi kan skabe velfungerende boligområder, flere ældre- og ungeboliger, levende bymidter og et velfungerende erhvervsliv.

 

Du kan se vores bud på www.furesoe.dk/2030
Nu vil vi meget gerne høre din mening! Er vores sigtelinjer rigtige? Er der andre emner og områder, som vi skal have fokus på? Hvordan når vi målene, så Furesø i 2030 bliver en endnu bedre kommune at bo, arbejde og leve i?
Frem til den 29. november 2020 har du mulighed for at komme med dit bud på udviklingen af Furesø frem mod 2030.

 

Du kan deltage på tre forskellige måder:

• Pop-up borgermøder.

På grund af situationen med corona gennemfører vi en række pop-up borgermøder i stedet for ét fælles borgermøde.
På borgermøderne vil det være muligt at tage en dialog med repræsentanter for byrådet ude i gadebilledet. Der bliver senere meldt præcise
tidspunkter og steder ud. Hold bl.a. øje med lokalpressen og www.furesoe.dk/2030

• Send os dit input via nettet.

Byrådets bud på hvordan 2030-målene skal konkretiseres er lagt ud på https://deltag.furesoe.dk. Her kan du komme med dine kommentarer eller selv lægge nye bud på konkretisering ud.

• Gæstebud – dialog i borgernes hjem.

Hvis du er interesseret, kan du hente en pose med lidt lækkerier (til 6 personer), mod at du i dit eget hjem og med din egen omgangskreds drøfter, hvordan Furesø skal være i 2030.
Med posen følger en række spørgsmål, som du skal melde tilbage på via https://deltag.furesoe.dk – Det kræver tilmelding for at deltage.

Læs mere om dette på www.furesoe.dk/2030

Du er selvfølgelig også velkommen til at indsende et mere formelt høringssvar med frist den 29. november 2020.

Læs også mere om det på hjemmesiden.

Vi glæder os til at tage dialogen med dig.

På vegne af byrådet

Ole Bondo Christensen (A), borgmester
Lars Carstensen (C), viceborgmester

Skriv kommentar