Generalforsamling 2020

Generalforsamling blev som varslet afviklet den 15. september 2020 under særlige corona-foranstaltninger. I den forbindelse skal det fremhæves, at da bestyrelsen undersøgte det lovlige antal deltagere på Den Gamle Skole i forhold til Covid-19-restriktioner, stod dette angivet som 84 på kommunens booking-system. Det er efterfølgende blevet korrigeret til 50. Da der fysisk fremmødte 14 grundejere var der ikke problemer i forhold til begrænsningerne.

Den afgående og den nyvalgte bestyrelse takker for medlemmernes forståelse og medvirken til en tryg og sikker afvikling.

Referatet er godkendt af dirigenten, og offentliggøres hermed sammen med det godkendte regnskab ENDELIGT Referat Generalforsamling 2020.Regnskab 2019-2020

Det bemærkes i den forbindelse, at det offentliggjorte referat så vidt muligt og i overensstemmelse med lovgivningen er anonymiseret/pseudonymiseret. Ønsker et medlem at få oplysninger om en person, omtalt i referatet, men som ikke er identificerbar, kan man rette henvendelse til formanden.

 

Skriv kommentar