Generalforsamling 15. september 2020

Som tidligere varslet indkaldes til generalforsamling på Den Gamle Skole

TIRSDAG 15. SEPTEMBER 2020 kl. 19.30

Se indkaldelse GENERALFORSAMLING 2020 september

Grundet COVID-19 restriktioner, er der deltagerbegrænsning på 84. Der opfordres til at deltage ved fuldmagt. BEMÆRK, at der er begrænsning på antallet af fuldmagter, som medlemmer kan medbringe.Hver hustand kan fremmøde og stemme med 2 personer. Hver fremmødte person kan medbringe 1 fuldmagt.

Eksempel på skabelon til fuldmagt findes her: Fuldmagt_generalforsamling

Skulle deltagerantallet mod forventning overstige 84, vil bestyrelsen sammen med fremmødte medlemmer vurdere, hvordan generalforsamlingen kan afvikles eller evt. udsættes igen.

Bestyrelsen glæder sig til at se medlemmerne, og vil iøvrigt sørge for diverse COVID-foranstaltninger.

Skriv kommentar