Bump på Bygaden

Kære alle,

Den 26. juni 2019 blev der holdt borgermøde om trafikken gennem byen. Som bekendt er der bevilget en lille sum penge til projektet, som forvaltningen gerne vil sørge for bliver brugt. På borgermødet blev forvaltningens forslag til løsning drøftet i grupper.

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med politiet, og her er meldingen, at man kun kan acceptere en løsning, hvor der etableres bump, og etableres et forhøjet område i krydset ved Knud Hjortøsvej og ved Netto, ligesom der er ved Lejrvej. Den løsning er i øvrigt i tråd med indstillingen fra den ene af grupperne på borgermødet. Løsningen kan ses på dokumentet, der kan downloades.

Grundejerforeningen har ikke indsigelser mod løsningen. Dog kan der være overvejelser omkring placeringen, da bumpene som udgangspunkt kommer til at være, hvor de nuværende kummer er. BORTSET fra at man har flyttet det første bump på Bygaden, når man kommer fra Kildebakken, så der nu er taget hensyn til de ændrede indkørselsforhold til Bygaden 6.
Men er der nogen, der måtte have særlige indsigelser mod placeringen, vil vi gerne prøve om der kan ændres herpå. Det er dog vores opfattelse, at afstand mellem bump også er godkendt, og derfor formentlig vanskeligt kan ændres.

Frist senest den 24. september 2019 til formanden@kirke-vaerloese.dk (Jens Ottar).

Venlig hilsen,
Bestyrelsen

Bygaden i Kirke Værløse-04

 

Skriv kommentar