Forslag til vedtægtsændringer – GF 2018

Formanden har modtaget 8 forslag til vedtægtsændringer fra et medlem. Bestyrelsen har fremsat 1 forslag. Alle 9 forslag skal behandles på generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 kl. 20.

Alle forslag kan ses her: Forslag til vedtægtsændringer

Det er vigtigt for bestyrelsen, at vedtægtsændringer er udtryk for flest mulige grundejeres holdning, og skal erindre om, at det er mulighed at stemme ved fuldmagt.

Såfremt et medlem er forhindret i at deltage, kan medlemmet give et andet fremmødt medlem fuldmagt. Der er 2 stemmer pr. husstand. Hvert medlem kan medbringe én fuldmagt.  Et medlem af en husstand kan derfor give et fremmødt medlem af samme husstand fuldmagt. 2 fremmødte medlemmer fra samme husstand kan medbringe 2 fuldmagter fra andre medlemmer.

Skabelon til fuldmagt kan downloades her: Fuldmagt_generalforsamling

Vi ser frem til en god aften, som begynder med Borgmester Ole Bondo Christensen.

Skriv kommentar