Laanshøj – oversigt over høringssvar opdelt på emner

Lokalplan 122 behandles endeligt ved byrådsmødet den 29. marts 2017. I den forbindelse er udarbejdet et oversigtsnotat, der opsummerer alle kommentarer, der er indkommet, opdelt på temaer. Notatet kan ses her: Notat høringssvar.

I forhold til Kirke Værløse og trafikken, som også blev drøftet på generalforsamlingen onsdag, skal nedenstående særligt fremhæves. Det skal også fremhæves, at man vil sikre en sikker krydsning ved Knud Hjortøsvej/Lejrvej for cyklister. Begge dele er i overensstemmelse med bestyrelsens indstillinger til forvaltningen og borgmesteren under høringsprocessen, hvilket er meget positivt. Det er også i overensstemmelse med de drøftelser, der var på generalforsamlingen, og som bestyrelsen nu vil gå videre med.

Trafik til dagligvarebutikken i Kirke Værløse vil belaste Bygaden og Kildebakken. Det vil i samarbejde med de berørte grundejerforeninger blive undersøgt, om biltrafikken mellem Laanshøj og dagligvarebutikken og Børnehuset i Kirke Værløse kan ledes uden om Bygaden og Kildebakken. Det kan fx gøres ved skiltning (Gennemkørsel forbudt), ved flere hastighedsdæmpende foranstaltninger eller ved etablering af en bussluse. Indgår ikke i lokalplanen. Ændringerne gennemføres via vejlovgivningen.

 

Skriv kommentar