Dagsorden for Generalforsamling

Dagsorden for Generalforsamling 22. Marts 2017.

a. Valg af dirigent.

b. Valg af stemmeudvalg

c. Beretning ved Formanden.

d. Fremlæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.

e. Indkomne forslag (skal fremsendes til Formanden senest 8 dage før generalforsamlingen).

e.1 Information om Laanshøj

e.2 Byggesager

e.3 Trafiktælling

f. Valg jvf. vedtægter.

g. Eventuelt.

Ad e.1 Information om Laanshøj

Bestyrelsen vil informere om Laanshøj og lokalplan 122. Bestyrelsen har afgivet høringssvar og afholdt møder, dels med forvaltningen og dels med borgmesteren. Information vil indeholde beskrivelse af status og det fremadrettede arbejde. I den forbindelse ønsker bestyrelsen med generalforsamlingen at drøfte placering af en bussluse på vejforløbet Kildebakken/Bygaden.

Ad e.2 Byggesager

Orientering om byggetilladelser og bestyrelsens indsats på dette område, herunder status for ny lokalplan.

Ad e.3 Trafiktælling

Orientering om materiale om trafiktælling.

Ad f. Valg

I henhold til vedtægterne, er to medlemmer, en suppleant og en revisor på valg i 2017.

Formand: Jens Ottar Hansen – på valg og villig til genvalg

Næstformand: Catrine Søndergaard Byrne – ikke på valg

Sekretær: Matthias Kjær Markussen – ikke på valg

Kasserer: Arne Koggersbøl – ikke på valg

Menigt bestyrelsesmedlem: Henrik Dalsgaard – på valg

Suppleant: Iben Larsen – på valg og villig til genvalg

Suppleant: Martin Herluf – ikke på valg

Revisor: Joachim Nolsøe – på valg

2. revisor: Knud Krætzmer – ikke på valg

Forslag til dagsorden kan sendes til e-mail: formanden@kirke-vaerloese.dk eller via brev til Jens Ottar Hansen, Knud Hjortøsvej 13, senest den 14. marts 2017

 

 

Skriv kommentar